Innallaaha syari’ul hisaab

Oleh: Maman A. Djauhari (Pensiun dari ITB tahun 2009) Innallaaha syari’ul hisaab Semuanya ada 114 Surat Cinta yang aku terima dari Allah swt. Semuanya sampai kepadaku dititipkan oleh Allah kepada Kurir Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW (semoga shalawat & salam Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya). Semuanya adalah penerang […]

Makna Akhlak

Oleh: Dr Hamid Fahmy Zarkasyi “It’s better to be moralist rather than religious”. Lebih baik moralis daripada religious. Itulah salah satu cara orang liberal-sekuler-humanis membunuh agama. Di Barat sana agama […]